Dagbladet 19.08.05
http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/08/19/440638.html