På tampen av juni kan det konstateres en betydelig inntektsøkning for første halvår 2010 i forhold til første halvår 2009.

 

Brutto tall (inkludert mva)

1.halvår 2009:                       kr.2.901.644,-

1.halvår 2010:                       kr.4.650.067,-

 

Det er flere årsaker til at Langesund Bad har klart denne hyggelige omsetningsøkningen i en tid der de fleste opplever tilbakegang.

 

Da Lars Rise med familie kjøpte det historiske hotellet på sydvestsiden av Langesund i 2006, ble det igangsatt betydelige arbeider med å restaurere bygningene for å få tilbake atmosfæren fra førkrigstidens glansperiode. I tillegg er rom oppgradert for å møte moderne krav til komfort, så alle rommene har nå wc, dusj, tv og gratis trådløst internett.

Restaurering er en aktivitet man aldri blir helt ferdig med i gamle bygninger, og på Langesund Bad er det hele 11 av dem, så vaktmester Andrius Svickus har nok å ta tak i .

 

Også på et gammelt og ærverdig hotell er det viktig at maten er god. Kjøkkensjef Tommas Fokdal, hovmester Ole Andreas Thyholdt Hansen,  og deres kokker og servitører sørger for at gjestene gjennom hele uken blir mette og fornøyde. Best kjent er de faste familiebuffetene som serveres hver søndag, men også de kulinariske aftnene som som arrangeres en gang i måneden har fått sin tilhengerskare.

 

Salg og markedssjef Stig Kolbjørnsen ble ansatt i januar, og han har i tillegg til å allerede ha fått solgt inn en del arrangementer og konferanser, igangsatt hyggelig aktiviteter for våre gjester. Nå på lyse sommerkvelder er det aktuelt med trubadur og terrassetreff hver fredag.

 

Omsetningsutviklingen siste år er også et resultat av hard jobbing fra alle ansatte, og en felles erkjennelse av at gjestens behov er grunnen til at vi jobber.

 

Men hva med kostnadene?

Det er litt tidlig å trekke noen bastante konklusjoner for hele perioden, men ut fra akkumulert regnskap pr.april kan vi konstatere at resultatene både overstiger fjoråret og årets budsjett.

Hotelldirektør Petter Jørgensen takker gjester, medarbeidere og leverandør for en fin start på 2010.

 

Se artikkel i:

Horecanytt

Porsgrunns Dagblad

Hotellmagasinet

Varden